Whatsapp
 
ana sayfa kurumsal mevzuat önemli linkler ik iletişim
İşe Giriş Sağlık Raporu
İş Yeri Hekimi Hizmetleri
Mobil Sağlık Hizmetleri
İşe Giriş Sağlık Raporu
Akciğer Grafisi
İşitme Testi (Odyometri)
Solunum Fonksiyon Testi
Portör Muayenesi
Aşı Uygulamaları
Laboratuvar Hizmeti

İşe Giriş Sağlık Raporu
İş Sağlığı Hizmetleri
İş Güvenliği Hizmetleri
Ortam Ölçümleri
Periyodik Kontroller
 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15. maddesinde işe giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri ve bu raporların kimler tarafından düzenleneceği belirlenmiştir.

İşe giriş muayenesi ve işe yerleştirme, işe giriş sırasında yapılan işlemler dizisinin karşılığı ve birbirini tamamlayan kavramlardır. İşçinin çalışacağı işyerinin tamamında veya işyerinin bir ünitesinde var olan tüm riskler dikkate alınıp, bu risklere yönelik analiz, klinik ve laboratuvar muayeneler yapılarak tamamlanan muayeneyi "işe yerleştirme" olarak kabul etmek gerekir.

Çalışma ortamından kaynaklanan meslek hastalıkları kesin önlenebilir hastalıklardır. Bu hastalıkların önlenebilmesi için işyerinde sağlık sakıncaları ile ilgili her türlü önlem alınmalıdır. İş kazalarının oluşmasında önemli ölçüde insan faktörü etkilidir. İşverenden işçiye, sendikacılardan teknik görevlilere kadar geniş yelpazede insan faktörü üzerinde etkili olunabilir.

Meslek hastalıklarına karşı alınacak tıbbi-teknik önlemlerin belirlenmesi gerekir. İş-işçi uyumunu sağlayabilmek ve çalışma yaşamının insana uygun hale getirilmesi için; çalışma ortamının düzenlenmesi, teknoloji seçiminin doğru yapılması ve işçi işe girmeden muayenesinin usulüne uygun olarak yapılması gerekir.,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun gerektirdiklerini siz değerli müşterilerimize sağlayacağız.


Sizi bekliyoruz
sizi arayalım
 

Tüm hizmetlerimizden yararlanmak için merkezimize gelmeniz yeterli. Sizinle özel olarak ilgilenebilmemiz için lütfen yandaki formu doldurup bize gönderin.