Whatsapp
 
ana sayfa kurumsal mevzuat önemli linkler ik iletişim
İş Yeri Hekimi Hizmetleri
İş Yeri Hekimi Hizmetleri
Mobil Sağlık Hizmetleri
İşe Giriş Sağlık Raporu
Akciğer Grafisi
İşitme Testi (Odyometri)
Solunum Fonksiyon Testi
Portör Muayenesi
Aşı Uygulamaları
Laboratuvar Hizmeti

İş Yeri Hekimi Hizmetleri
İş Sağlığı Hizmetleri
İş Güvenliği Hizmetleri
Ortam Ölçümleri
Periyodik Kontroller
 

İŞYERİ HEKİMİ KİMDİR?

İş sağlığı ve güvenliği alanında grev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş yeri hekimliği belgesine sahip hekimdir.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KİMDİR?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile bakanlıkça verilen iş yeri hemşireliği belgesine sahip kişileri ifade eder.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş veren çalışanları arasında iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. İş yeri hekimi çalıştırma hükümlüğünü yerine getirilmemesi halinde işverene 5.000 TL aykırılığını devam etmesi halinde her ay için 5.390 TL para cezası uygulanır. Diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlüğünü yerine getirmemesi halinde ise işverene 2.500 TL aykırılığının devamı halinde her ay için 2.695 TL para cezası uygulanır.

İŞYERİ HEKİMİ İLE SİZLERE VERECEĞİMİZ HİZMETLERİMİZ

 • İş verene ve çalışanlara sağlık gözetimi ile ilgili rehberlik ve danışmalık yapmak.
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak ve iş yerinde muhafaza etmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılmak.
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında iş yerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak.
 • Genel sağlık konularında eğitim vermek.
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak.
 • İşin yönetilmesindeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak.
 • İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETLERİ
 • MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ
 • İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU
 • AKCİĞER GRAFİSİ
 • İŞİTME TESTİ(ODYOMETRİ)
 • SOLUNUM FONKSİYON TESTİ
 • PORTÖR MUAYENESİ
 • AŞI UYGULAMALARI
 • LABORATUVAR HİZMETİ

Sizi bekliyoruz
sizi arayalım
 

Tüm hizmetlerimizden yararlanmak için merkezimize gelmeniz yeterli. Sizinle özel olarak ilgilenebilmemiz için lütfen yandaki formu doldurup bize gönderin.